atlantida.free.bg - сайт за езикова гимназия "Екзарх Йосиф I" - гр. Ловеч
Начало Защо Атлантида Езиковата Самоуправление Блясък Арт Форум Образование Личност на Езиковата


 

RSS бюлетин

Кликнете върху иконката за абонамент

Какво е RSS?

 Ezikovata.net Официален сайт Немски сайт Страница в Wikipedia


Проект "Делникът ни в празници"
Атлантида - сайт за Езиковата

Проектът се стреми да развие заложбите на учениците в областта на изкуствата и спорта, да ги ангажира в система от извънкласни дейности, да ги приобщи към живота на училищната общност, като осигури активното им участие в обогатяването и разширяването на училищните традиции. Не по-малко важен е стремежът за приучване на учениците да участват в публични дискусии и форуми, относно проблемите на училището и общността. Важен момент е утвърждаването на нови ритуали, съответстващи на авторитета и традициите на гимназията. Това обуславя голямото разнообразие от дейности, които се предлагат в настоящия проект. Всички дейности са смислово обвързани, като резултатът от тях ще намери своята кулминация в отбелязването на 60 годишния юбилей на училището през 2010 година.

В проекта са предвидени следните дейности:

Сформиране на 6 училищни клуба по интереси. Числеността на участниците във всеки от клубовете ще бъде до 25 души. За всеки от клубовете ще бъде определен модератор /ръководител/. Като модератори ще бъдат привлечени учители или родители. Ето кратко описание на клубовете:

 • Клуб „Последовател на Клио”. Клубът ще осъществява ежеседмични занимания.Модератори на клуба ще бъдат двама учители по история от гимназията. Заниманията на клуба ще бъдат свързани с:

- Събиране на факти за различните периоди от историята на училището – Американски девически колеж, Първа езикова гимназия в България / СУЧЕ/, СГНЕ „Ернст Телман”, Гимназия за чужди езици „Екзарх Йосиф I”.
- Събиране на биографични факти за по-известни възпитаници на гимназията
- интервюта с бивши преподаватели и възпитаници на училището от различните му етапи.
- Подготовка на книга за историята на училището
- Подготовка на брошура, представяща по –известните възпитаници на гимназията
- Подготовка на филм за историята на гимназията
- Събиране и обработка на музейни експонати за историята на гимназията

 • Журналистически клуб.Модератори на клуба ще бъдат родител – професионален журналист и учител по литература от училището. Предвидени дейности:

- Списване, издаване и разпространение на училищен вестник „ЕГ прес”. Вестникът ще представя живота на училището, ще дава трибуна на учениците, ще приобщава към общността на Езиковата
- Изработване и поддръжка на динамичен web сайт. Сайтът ще представи цялото разнообразие от факти за гимназията – история и настояще, традиции и ритуали, новини, информация относно учебната дейност, ресурси по обучението, развлекателни страници. Сайтът ще бъде трибуна на общността със свободен форум и възможност за обмяна на позиции, мнения, дискусии
- Тематични радиопредавания - радиоблокове, които да бъдат излъчвани между двете смени или в големите междучасия.
- Създаване на ЕГ телевизия с пилотно излъчване на фестивала на гимназията и Празника на училището в интернет в сайта по проекта.
- PR кампании за Фестивала на гимназията, Празника на училището, кандидат гимназистката кампания, новите ритуали / по приемането на подготвителния випуск и изпращане на абитуриентите/, новия коледен празник на общността „Hilarious fest”.

 • Мюзик – Денс клуб. В рамките на клуба ще се организират:

- Трупа по модерен балет, която ще се занимава „по-професионално” с музика и модерен балет. Част от заниманията ще се провеждат под мотото „Танци за удоволствие”, където всеки ще може да танцува неангажиращо за разпускане и фитнес. Модератор на клуба ще бъде денс инструктор – родител.
- Сформиране и развитие на рок група.
- Денс трупата и рок съставът ще участват във всички събития на училището - новия коледен „Hilarious fest” и традиционния пролетен „Фест”, Празника на гимназията, новите ритуали по посрещане на подготвителния випуск и изпращане на абитуриентите.

 • Сформиране на Арт клуб. Клубът ще се ръководи от двама модератори – художник – родител и актьор/режисьор от местния театър. Към клуба ще се оформят следните класове:

- Клас по живопис.Обучение на ученици по живопис под ръководството на професионален художник.Участниците в класа по живопис ще участват със свои творби във вестник „ЕГ прес”, сайта на проекта, както и във всички печатни издания за новия коледен „Hilarious fest” и традиционния пролетен „Фест”, Празника на гимназията и тематични изложби .
- Клас по писмено слово. Обучение на ученици с изявен талант в белетристиката, есеистиката и поезия. Клубът ще участва в разработването на сценарии за фестивалите на гимназията , Празника, новите ритуали. Работи на участниците от класа по белетристика ще бъдат представяни в вестник „ЕГ прес”, сайта на проекта.

- Театрален клас. Този клас ще сформира две групи. Групата на абитуриентите ще бъде ангажирана най-вече с подготовката на традиционната Пиеса на завършващия випуск. Втора група ще бъде съставена от ученици от по-малките класове, желаещи да се обучават в актьорско майсторство. Те ще вземат участие във всички събития и празници на училището /фестивали, ритуали и т.н./.

 • Клуб „Лидери на общността”. В клуба ще се включат участниците в ученическия парламент на училището или посочени лидери на отделните класове. Модератори на клуба ще бъдат двама души – обучител от партньорската организация „Знание” и учител от гимназията. По-важни дейности на клуба:

- Обучение на членовете на клуба по лидерски умения – организиране на дискусии и форуми, комуникация, решаване на конфликти, водене на публични дебати.
- Провеждане на
on-line дискусии за обогатяване, разширяване и обновяване на съществуващите традиции и създаване на нови ритуали. Дискусиите ще се провеждат чрез сайта на проекта.
- Провеждане на работни дискусии с подготвителния и абитуриентския випуск за разработване на нови ритуали по посрещане на новия випуск, изпращане на абитуриентите и връчване на дипломите на завършващия випуск.
- Организиране на форумите на училищната общност – за разработване на идеите за нови традиции, символи и ритуали на общността на ГЧЕ.

 • Спортен клуб. Под ръководството на инструктор ще се провеждат занимания и тренировки с цел подобряване на двигателната активност и физическо усъвършенстване. В дейността на клуба са включени:

- Провеждане на инициативи „Започни деня с движение”.
- Ваканционни програми за интензивна спортна дейност.

Важна част от проекта е създаването на нови ритуали и традиции на общността. Това ще бъде осъществено чрез серия форуми „Моето училище- от традиции към нови предизвикателства”. Форумът ще събере максимално широко участие на отделните групи в училищната общност – ученици, учители, родители. Форумът ще дискутира възможностите за обогатяване и развитие на училищните традиции, създаване на нови символи и ритуали на училището, утвърждаване на нови форми за сплотяване на училищната общност, разработване на нови дейности и подходи за отбелязване на юбилейния празник на гимназията.

Предвижда се провеждане на три форума. Форумите ще излъчат работни групи, които да събират, обобщават и представят идеите на общността по посочените теми. Краен резултат от форумите трябва да бъде въвеждането на :

 • Нов тържествен ритуал по предаване на огъня / духа на гимназията/ между випуските. Цел на ритуала е предаването на духа на училищната общност между завършващия випуск и следващия най-голям випуск – този на 11 клас.

 • Провеждане на нов тържествен ритуал по изпращане на абитуриентския випуск. Цел на ритуала е да бъде отдадено уважение от общността на най-големите ученици, които напускат училището завинаги.

 • Провеждане на нов тържествен ритуал по връчване на зрелостните свидетелство.Цел на ритуала е учениците от абитуриентския випуск да изпитат гордост, че са част от училищната общност на ГЧЕ.

 • Провеждане на нов ритуал по посрещане на подготвителния випуск. Цел на ритуала е най-малките ученици за бъдат тържествено приобщени към общността на ГЧЕ.

 • Утвърждаване на нови символи и отличителни знаци на общността и церемонии по тяхното връчване.

В рамките на проекта трябва да бъдат осъществени няколко нови идеи:

 • Организиране на нов коледен празник „Hilarious fest”. Празникът ще бъде осъществен като весело предколедно събиране на общността, на което сред много музика и скечове да бъдат връчвани годишните награди на училищната общност за най-влиятелните личности в ГЧЕ през отминалата година.

 • Представяне на филма за историята на гимназията.

 • Издаване и представяне на книга за историята на гимназията.

 • Откриване на музей на училището. Музеят ще бъде резултат от дейността на всички клубове.

Проектът стартира с дата 17.06.2008 година. Поради ваканционния характер на лятото същинското начало ще бъде отложено са септември. Въпреки това можем да започнем дискусия за проекта още от сега. За тази цел откриваме специална тема във форума на „Атлантида”. Ще се радваме на да прочетем вашите мнения, препоръки и идеи.

Нагоре
2008 год. atlantida.free.bg - сайт за езикова гимназия "Екзарх Йосиф I" - гр. Ловеч