atlantida.free.bg - сайт за езикова гимназия "Екзарх Йосиф I" - гр. Ловеч
Начало Защо Атлантида Езиковата Самоуправление Блясък Арт Форум Образование Личност на Езиковата


 

RSS бюлетин

Кликнете върху иконката за абонамент

Какво е RSS?

 Ezikovata.net Официален сайт Немски сайт Страница в Wikipedia


Обръщение на Нели Ванкова от випуск 1973
Атлантида - сайт за Езиковата

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е


към всички бивши ученици, преподаватели и възпитатели от Немската гимназия в Ловеч, както и към всички радетели за възраждане славата на Гимназията и за насърчаване творческите търсения и постижения на нейните ученици


Уважаеми дами и господа!
Скъпи съученици!
Приятели!

В голямото училище на живота всеки от нас на някого с нещо е длъжен. Всеки има кому за какво да благодари. Разбира се, не винаги сме го правили, пък и не всеки път сме знаели и намирали човека и думите, с които да го сторим. Полученото добро обаче можем да оплодим, като го посеем – то ще даде сладък плод, на който ще се радват всички.

На всички вас, трили неуморно десетилетия наред каменните стъпала на Нашата гимназия – учени, обучавани, поучавани, гледани, напътствани и насърчавани, на всички вас, които все нещо сте получили и по нещо сте дали на Нашата гимназия, предлагам да учредим Дарителски фонд и Фондация „КРИЛЕ". Ако всеки от нас отдели от настоящия си бюджет на вече „(пре)успял бивш" по един лев, по два, по пет или по десет лева и ги дари от сърце, ще може да се учреди стипендия за поне едно кадърно дете. За едно като нас, каквито бяхме – умно, будно, работливо. За човек с идея – не непременно отличник, но някой, който знае какво иска. Който има мечта и е готов да се труди за нея неотклонно, искрено и всеотдайно. За талант!

Задачата на Фондацията ще бъде да изгради организационната основа и да прецизира изискванията към профила на кандидатите за стипендията, да популяризира своята дейност, да съдейства за реализация на проекти, подпомагащи научните, културни и творчески изяви на настоящите ученици на Гимназията, да открива и привлича спонсорства и спомоществуватели.

Дарителският фонд ще формира сумата, необходима за стипендията и ще определя условията на нейното ежегодно предоставяне и ползване.

За целта ще е нужна подкрепата на всички нас. Нужни ще са и неколцина човека с безукорна почтеност, желязна финансова дисциплина, надеждни, предвидими, неизкушени и неизкушаеми, родолюбиви, широко скроени и с добър усет за оценка на личния потенциал на кандидатите. А сред нас има такива.

Осъществяването на идеята за дарителска стипендия е дейност, обогатяваща и помагаща в равна степен както на тези, които дават, така и на онези, които получават. Прекрасно е да протегнеш ръка, от която нагоре и нависоко да литне една мечта и да разпери криле един човешки дух!

Сърцето дава, любовта прави!

С уважение, обич и преданост
Нели Ванкова, Видин

Нагоре
2008 год. atlantida.free.bg - сайт за езикова гимназия "Екзарх Йосиф I" - гр. Ловеч